Wealthy Moms Club
Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Terugbetaal- en retourneringsbeleid

 

Algemene Voorwaarden Wealthy Moms Club Lidmaatschap

 1. Lidmaatschap:

 2. a. Het lidmaatschap van de Wealthy Moms Club (“membership”) is onderhevig aan deze algemene voorwaarden.
  b. Door lid te worden van de Club stemt de deelnemer ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

 3. Lidmaatschapsopties:
  a. De Club biedt twee lidmaatschapsopties aan: het Beginner abonnement en het Pro abonnement.
  b. Het Beginner abonnement heeft een maandelijkse contributie van €14,99. Dit zal automatisch geïncasseerd worden dmv SEPA incasso.
  c. Het Pro abonnement heeft een maandelijkse contributie van €29,00. Dit zal automatisch geïncasseerd worden dmv SEPA incasso.
  d. De Club behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten te wijzigen met een voorafgaande kennisgeving aan de leden

 4. Duur en Opzegging:
  a. Het lidmaatschap heeft een minimale duur van 3 maanden.
  b. Na deze initiële periode is het lidmaatschap op elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen.
  c. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via e-mail naar membership@wealthymomsclub.be

 5. Betaling:
  a. Betaling van de lidmaatschapskosten geschiedt via automatische incasso of een andere door de Club geaccepteerde betaalmethode.
  b. Bij niet-tijdige betaling behoudt de Club zich het recht voor om het lidmaatschap op te schorten of te beëindigen. Er zal steeds eerst 2x een herinnering verstuurd worden via mail. C. Terugbetaling is niet mogelijk vanwege de online natuur van de inhoud.


 6. Lidmaatschapsrechten:
  a. Leden hebben recht op toegang tot de voordelen en privileges die verbonden zijn aan hun gekozen lidmaatschapsoptie.
  b. De Club kan naar eigen goeddunken deze voordelen en privileges wijzigen of aanpassen met een redelijke kennisgeving aan de leden.

 7. Aansprakelijkheid:
  a. De Club is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of verwachte inkomsten.
  b. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de aangeboden diensten en adviezen van de Club.

 8. Privacy:
  a. De Club zal de persoonlijke gegevens van de leden vertrouwelijk behandelen en niet delen met derden zonder toestemming van de leden, tenzij wettelijk vereist.
  b. Door lid te worden van de Club stemmen de leden in met het gebruik van hun persoonlijke gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de Club.

 9. Geschillen:
  a. Geschillen tussen de Club en haar leden zullen in eerste instantie worden opgelost door middel van onderhandelingen en goede wil.
  b. Indien een geschil niet kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België, vredegerecht Leuven.

Door het lidmaatschap van de Wealthy Moms Club te accepteren, verklaart de deelnemer deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.